ȘTIRI,INFORMAȚII,NOUTĂȚI


 

 


 

 

29.09.2015

Catre toate filialele

Atasat raspunsul ANPD la demersul inaintat de noi, pentru optarea primirii indemnizatiei de insotitor prin DGASPC-uri, care confirma inca o data ca, potrivit legislatiei in vigoare aceasta optiune se face doar printr-o cerere, formular pe care il gasiti si pe website-ul nostru www.anvr.ro.

Adresa MM optiune indemnizatie


22.09.2015

Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat pe website-ul institutiei un Comunicat privind deciziile pronunţate în şedinţa din 21 septembrie 2015, pe care il atasam, printre care si decizia in recursul formulat de Avocatul Poporului privind notiunea de “nevazator” dupa cum urmeaza:

 

Decizia nr.16 în dosarul nr.11/2015

Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de „nevăzător” se referă exclusiv la cecitatea absolută.

Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 septembrie 2015.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Informare decizie in interesul legii cu privire la termenul NEVAZATOR


 

28.08.2015

Din 27 august 2015 intra, in vigoare Legea nr. 219 / 2015 privind Economia Sociala care reglementează întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie.

“Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.”

“Economia socială se bazează pe următoarele principii:

 1. a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 2. b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 3. c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 4. d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 5. e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 7. g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.”

 

“Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.”

 

Printre noutățile acestei Legi se află:

–          înființarea a 2 noi tipuri de entități, și anume întreprinderile sociale și întreprinderile de inserție;

–          înființarea mărcii sociale – forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie;

–          înființarea Comisiei naţionale pentru economie socială;

–          înființarea Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

 

Pentru mai multe amănunte puteți consulta Legea nr. 219 / 2015 pe care o atasam.

Lege 219 din 23.07.2015 privind economia sociala

 


 

28.08.2015

INFO – DIFERENTA CUANTUM INDEMNIZATIE INSOTITOR

Catre toate filialele

Datorită numeroaselor nemulțumiri din teritoriu cu privire la diferența neechitabilă, în prezent de 113 lei, dintre cuantumurile indemnizațiilor de însoțitor primite prin Casele de Pensii și cele primite prin DGASPC-uri, dorim să vă aducem la cunoștință cadrul legal prin care puteți beneficia de cuantumul mai mare în baza unei cereri adresate DGASPC-ului județean:

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv după trecerea la pensie pentru limită de vârstă și primesc indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Națională de Pensii Publice, calculată la 80% din valoare punctului de pensie (în prezent de 664 lei), pot opta pentru primirea indemnizației de însoțitor prevăzută la art. 43  și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin DGASPC-uri, echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii (în prezent de 777 lei).

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobată prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013 „schimbarea ulterioară a opțiunii, …, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limita de vârstă, se exprima prin cerereadresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, în funcție de drepturile pentru care optează persoana. În această situație suspendarea plății drepturilor incompatibile se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele doua instituții, în scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.”

Nu este necesar emiterea unui nou Certificat de încadrare în handicap.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedură), care se completează în 2 exemplare si se depune la DGASPCE-ul judetean și alte precizări puteți consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013 pe care il atasam.

Ordin 2.272 din 30.10.2013 proceduri de aplicare ptr indemnizatie insotitor

 


 

27.08.2015

Informare asupra demersurilor realizate de Asociația Nevăzătorilor din România

pe lângă autoritățile statului cu privire la drepturile și îmbunătățirea condițiilor

de viață a persoanelor cu dizabilități vizuale.

1. Ca urmare a ședinței de lucru din luna august, avută în cadrul Consiliului de analiză a

problemelor persoanelor cu handicap din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu

Dizabilități care a avut în dezbatere proiectul Planului operațional pentru implementarea

Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități, 2015-2020” ce

se dorește a fi aprobat în acest an, ANR a insistat și în această etapă, pentru rezolvarea unor

problemele existente și introducerea unor facilități noi, după cum urmează:

Pe plan educațional pentru:

– Menținerea învățământului special și specializat pentru elevii deficienti de vedere întrucât

în aceste școli există echipamentele asistive necesare accesului deplin la educație și

informație, iar cadrele didactice sunt specializate în metodologia pregătirii disciplinelor

elevilor nevăzători și slab văzători, pregătire care nu există în învățământul de masă. Am

cerut ca în instruirea copilului și a tânărului nevăzător și slab văzător să se țină seama

prioritar de avantajul elevului.

– Introducerea în școlile de formare profesională, licee tehnologice, la toate nivelurile, a

pregătirii elevilor în noi ocupații și meserii, potrivite cu tipul și gradul de dizabilitate

vizuală;

– Măsuri pentru reducerea non școlarizării;

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă:

– Implementarea unor măsuri de protecție și promovare susținută a meseriilor pe care le

practică nevăzătorii cu precădere atât în mediul public cât și cel privat;

– Adoptarea în România ca act normativ distinct a Directivei UE nr. 78/2000 de non

discriminare a persoanelor cu dizabilități la locul de muncă;

– Instituțiile publice să fie un bun exemplu în angajarea persoanelor cu dizabilități vizuale

pentru eliminarea barierelor de mentalitate și reticiențelor existente în rândul

angajatorilor privați.

Pag 1 din 2

Pentru accesibilizare:

– Subvenționarea achiziționării de aparatură tiflotehnică atât pentru persoanele fizice în

vederea egalității de șanse la accesul la informații și integrarea socio-profesională, cât și

pentru instituțiile publice și private care angajează nevăzători pentru accesibilizarea

locului de muncă;

– Dotarea mijloacelor de transport în comun cu programe acustice de informare;

– Amenajarea intersecțiilor cu semafoare cu avertizare sonoră și covoare tactile;

– Obligativitatea ca instituțiile publice și cele private în relație directă cu publicul să fie

accesibilizate cu plăcuțe inscripționate în Braille și hărți tactile;

– Subvenționarea procurării și dresării câinilor ghizi, înființarea unei școli de dresaj pentru

asistența vie;

– Ratificarea de către România a Tratatului de la Marrakesh pentru tipărirea de materiale

accesibile nevăzătorilor și slab văzătorilor în orice format specific lor: braille, audio,

electronic, text cu caractere mărite.

2. ANR este în strânsă colaborare cu toate instituțiile statului pentru o informare cât mai corectă

a comunității nevăzătorilor asupra noilor schimbări legislative.

3. Insistențele pe lângă parlamentarii Botoșăneni, s-au concretizat prin introducerea în Noul Cod

Fiscal, ce urmează a fi adoptat, a unor prevederi legate de scutirea impozitelor pe clădiri,

terenuri și autoturisme pentru părinții copiilor cu dizabilități și a altor taxe de competența

autorităților locale.

Președinte interimar,

Tudorel Tupiluși


Catre toate filialele

Consiliul National al Dizabilitatii participa la Programul de Granturi Raiffeisen Comunitati, in calitate de partener al Fundatiei Romane pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevazatorilor”, in cadrul proiectului SAFARI – un proiect de educatie financiara si antreprenoriala destinat tinerilor cu dizabilitati, in special cele vizuale si care propune un model de initiere financiara si antreprenoriala online.

 

Pentru a beneficia de aceasta finantare si totodata si noi, nevazatori, prin realizarea scopului si obiectivelor acestui proiect, SAFARI trebuie votat de cat mai multe persoane, pana in data de 11 septembrie, pe website-ul Raiffeisen Comunitati la urmatorul link-ul:

http://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi/

 

Urmeaza cativa pasi usor de urmat si anume:

 

 1. Click pe „Voteaza si tu” care te va directiona catre o pagina unde trebuie sa te inregistrezi ca sa poti vota.
 2. Click pe optiunea „Inregistreaza-te” daca esti utilizator nou. Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii, din nou click pe „Inregistreaza-te”.
 3. Urmeaza procedura de a valida inregistarea, din email-ul pe care il vei primi in casuta ta postala electronica.
 4. Dupa validare te poti  conecta cu utilizatorul si parola aleasa.
 5. Cauta in lista de proiecte : S.A.F.A.R.I. (Stimularea Abilitatilor Financiare si Antreprenoriale prin Reteaua Internet) si voteaza.

Multumim!

 

Va rugam sa faceti cunoscuta aceasta campanie membrilor dvs. prin toate mijloacele de informare si retelele de socializare. Castiga primele 10 proiecte cu cele mai multe voturi. Haideti sa aratam cat de mare este comunitatea nevazatorilor!

 

Mai multe informatii despre proiect si pasii de urmat pentru votare puteti afla de la doamna Presedinte a CNDR – Gabriela Tontsch danielatontsch@yahoo.com sau in link-ul de mai jos:

http://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi/index.php/proiecte-votare/152-descriere-proiecte?proiect=1390

 

 

Cu cele mai bune ganduri,


Către,

Toate filialele

Asociației Nevăzătorilor din România

În numele Consiliului Director al Asociației Nevăzătorilor din România, conform

art. 17 alin. 1 din Statut, Preşedintele interimar convoacă Adunarea Generală a

Reprezentanților ANR, în sesiune electorală, în data de 15 septembrie 2015, ora 9:00

în sala de conferințe a Hotelului Continental din municipiul Târgu Mureș, judeţul Mureș.

Sosirea delegațiilor este programată în data de 14 septembrie 2015, plecarea în

data de 16 septembrie după micul dejun.

Conform art. 17 alin. 2 din Statut, ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate

şi raportul financiar-contabil pentru anii 2010 – 2014, vor fi trimise cu cel puţin şapte

zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării.

Președinte interimar,

Tudorel Tupiluși Convocare ANR electorala


 

A intrat in vigoare legea nr. 225 / 2015 privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice, printre care si persoanele cu handicap pentru:

“veniturile acordate în baza <LLNK 12006   448 11 201   0 18>Legii nr. 448/2006, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază minim brut pe ţară stabilit în baza <LLNK 12003   571 10 202 296 34>art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;”

“Persoanele fizice care nu beneficiaza de anularea, din oficiu, a contributiei de asigurari sociale de sanatate, vor prezenta organului fiscal competent documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat fara plata contributiei, eliberat de Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate prin casele de asigurari de sanatate”.

“Anularea contributiei se efectueaza prin depunerea unei cereri, de catre persoana fizica, la organul fiscal competent, la care se anexeaza documentul eliberat de Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate prin casele de asigurari de sanatate.”

Pentru mai multe detalii va rugam consultati Legea de mai sus pe care o atasam.LEGE nr 225 pe 2015 – anularea CASS persoane cu dizabilitati

 


 

 Informare legislativa scutire taxa autoturism si drum pentru persoanele cu handicap.

Joi 16 iulie 2015 intra in vigoare Legea 193/2015 potrivit careia  persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la „plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor” pe care le detin, fara a mai fi nevoite sa le adapteze handicapului.

Legea prevede si scutirea „persoanelor cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale” “pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite.      Lege 193 din 07.07.2015

 

 


 Facilitati servicii de telefonie si internet pentru persoanele cu dizabilitati.

Ca rezultat al colaborarii ANR cu Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pentru un studiu cu privire la serviciile de comunicatii electronice pentru persoanele cu dizabilitati de vedere,

La 1 martie a intrat in vigoare Decizia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM, elaborata in urma unui studiu calitativ cu privire la serviciile de comunicatii electronice, la care ANR a colaborat. Aceasta prevede obligativitatea furnizorilor de telefonie si internet de a asigura, pana la 1 noiembrie, accesul si posibilitatea persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de serviciile de comunicatii electronice adaptate nevoilor lor.

Printre cele mai importante, specific persoanelor cu dizabilitati vizuale sunt:

 1. pentru serviciile de comunicatii la punct fix, furnizorii au obligatia de a asigura pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, pachete care să conțină cel puțin 350 minute lunare naționale contra unui tarif recomandat de maximum 3 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, trafic lunar nelimitat la internet fix contra unui tarif recomandat de maximum 7 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 10 euro/lună, inclusiv TVA.
 2. pentru serviciile de comunicatii la puncte mobile, furnizorii au obligatia de a asigura pentru utilizatorii finali cu dizabilități vizuale, pachete care să conțină cel puțin 300 minute naționale lunar contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, și, la cererea utilizatorului, trafic național lunar la internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer al datelor pentru descărcare de cel puţin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 4 euro/lună, inclusiv TVA.

Pentru a beneficia de aceste facilitățile utilizatorii finali cu dizabilități ori reprezentanții legali ai acestora, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, trebuie să prezinte furnizorului, în original, certificatul de încadrare în gradul și tipul de handicap emis în condițiile legii.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati documentul atasat.       Decizie ANCOM

 


 Informare privind cuantumul indemnizatiei de insotitor.

Va informam ca de la data de 1 iulie 2015, ca urmare a cresterii salariului de baza minim brut pe tara, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor de care beneficiaza adultii cu handicap grav visual este de 777 lei.    Adresa MM cuantum 777

 


 

Vrei sa adaugi un comentariu?