Descriere


Viziune: servicii comunitare de calitate la standarde europene care ofera sanse egale persoanelor defavorizate la o viata demna si independenta.

Calitatea serviciilor se bazeaza pe:

 • Respectarea standardelor minime obligatorii pentru tipurile de servicii sociale, precum si a intregii legislatii privind sistemul de asistenta sociala, fundamentate pe conventiile drepturilor omului si copilului
 • Munca in echipa, profesionalism si performanta
 • Parteneriat – relatiile cu cetatenii si mediul asociativ
 • Eficienta si eficacitate
 • Promptitudine si accesibilitate in oferirea serviciilor
 • Respect, apreciere, egalitate antre angajati ti fata de beneficiari
 • Recompensarea angajatilor cand dovedesc initiativa
 • Incurajarea angajatilor pentru perfectionarea continua
 • Gestionarea corecta si eficienta a resurselor financiare

Misiunea Filialei Judetene Sibiu se realizeaza in folosul membrilor sai si constituie de fapt servicii si prestatii sociale furnizate persoanelor cu deficienta de vedere.

 • Scop umanitar.Filiala are ca principal scop crearea unui cadru organizat in care membrii sai, persoane cu deficienta de vedere, ca si familiile acestora, sa-si poata exprima dezideratele, sa fie sprijiniti in realizarea drepturilor cetatenesti generale si specifice.
 • Scop educativ.Filiala organizeaza, sprijina si dezvolta centre de pregatire culturala, sportiva, educativa si profesionala, asigurand cadrul organizatoric, personalul de specialitate si asistenta in domeniu pentru membrii nevazatorii si familiile acestora, daca este cazul.
 • Scop social. Filiala este organizatia in care se sintetizeaza toate problemele sociale cu care se confrunta pe de o parte persoanele cu deficiente de vedere, in incercarea de a trai normal si de a se integra firesc in societate, iar pe de alta parte normele morale si cerintele legale interne si europene la care trebuie sa raspunda societatea, in ansamblul ei, pentru ca nevazatorii sa se bucure de sanse egale si sa participe, pe masura potentialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societatii din Romania.
 • Scop economic. Filiala isi propune sa foloseasca toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale si umanitare, dar si sa-i sprijine pe membri sai in actiunile individuale de ocupare a unor locuri de munca potrivit pregatirii si calitatilor fiecaruia, in conditii de retribuire corespunzatoare, pentru a reusi in initiative private proprii sau in asociere cu terti si pentru a beneficia de acele drepturi prevazute de lege si de conventiile europene la care Romania este parte.
 • Scop de reglementare. Filiala sintetizeaza, pe cat posibil, toate normele legale de interes local, regional, national si international care sunt incidente cu problemele membrilor sai si in raport cu evolutia societatii, cu necesitatile de viata care apar in diferite etape, elaboreaza proiecte de acte normative de interes local sau regional pe care le promoveaza prin autoritatile competente, face propuneri de modificare a normelor existente si participa la dezbaterea publica a proiectelor de acte normative de interes pentru nevazatori.
 • Scop  de  reprezentare  si promovare. Filiala este singura organizatie de la nivelul judetului Sibiu care reprezinta pe membrii sai in raport cu autoritatile, cu celelalte organizatii nonguvernamentale, cu agentii economici, cu unitatile culturale, sportive, de invatamant si, in general, cu tertii, atat in tara, cat si in strainatate.

Principiile conform carora se desfasoara activitatile Filialei Sibiu a ANR sunt principiile de baza ale sistemului de asistenta sociala stabilite atat la nivel national, cat si la nivel judetean.

 • Principiul Parteneriatului: Parteneriatul presupune cooperarea intre structurile publice, cat si intre acestea si organizatiile societatii civile. Prin parteneriat Filiala urmareste coparticiparea a cat mai multe institutii, autoritati, asociatii si fundatii, culte, agenti economici si cetateni in vederea realizarii obiectivelor propuse in strategie.
 • Principiul Solidaritatii Sociale: Comunitatea participa la sprijinirea persoanelor cu handicap vizual care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale.
 • Principiul Universalitatii: Fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege. Prin acest drept recunoastem principiul accesului egal la serviciile oferite de Filiala pentru persoanele cu handicap vizual din comunitatea judetului Sibiu.
 • Principiul Subsidiaritatii: Statul intervine atunci cand initiativa Filialei si cea locala nu a satisfacut sau a satisfacut insuficient nevoile sociale ale persoanelor.

Valorile care stau la baza acordarii serviciilor sociale de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Sibiu sunt:

 • Egalitatea de sanse. Toate persoanele beneficiaza de oportunitati egale cu privire la accesul la serviciile sociale oferite de Centru si de tratament egal prin eliminarea oricaror forme de discriminare.
 • Libertatea de alegere. Fiecare potential  beneficiar  are libertatea de a alege sa participe la activitatile desfasurate in cadrul Centrului in functie de nevoile personale. Alegerea cu privire la intrarea si iesirea din program este respectata. Daca beneficiarul se afla intr-o situatie de risc, serviciile sociale destinate acestora vor promova interesele in randul institutiilor abilitate si comunitatii si vor avea o preocupare continua pentru bunastarea lor.
 • Independenta si individualitatea fiecarei persoane. Fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comuntatii pastrandu-si in acelasi timp independenta si individualitatea. Daca unele persoane se afla intr-o situatie de nevoie care le creeaza dependenta fata de serviciile sociale, ele au dreptul la servicii sociale care sa ofere sprijinul necesar acolo unde este posibil pentru ca acele persoane sa continue sa locuiasca in propria locuinta si in propria lor comunitate. Filiala sensibilizeaza si informeaza opinia publica cu scopul cunoasterii drepturilor omului si al prevenirii etichetarii beneficiarilor de asistenta sociala ca fiind diferit de alti cetateni. Acest principiu urmareste sa evite marginalizarea actuala a beneficiarilor de servicii sociale si sa promoveze incluziunea sociala a acestora.
 • Servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate la nevoile sociale. Serviciile sociale pentru persoanele cu handicap vizual oferite de filiala raspund nevoior sociale ale comunitatii din judetul Sibiu astfel incat orice potential beneficiar sa poata accede in mod facil la acestea.
 • Transparenta si participarea in acordarea serviciilor sociale. Fiecare persoani are acces la informatiile privind drepturile fundamentale, masurile legale de asistenta sociala, serviciile sociale specifice diferitelor nevoi si actiunile si programele Filialei. Membrii comunitatii cunt incurajati si sprijiniti pentru a fi parte integranta in planificarea si furnizarea serviciilor sociale oferite de Filiala Nevazatorilor Sibiu exprimandu-si acordul prin intermediul contractului de interventie prin care sunt informati asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin.
 • Confidentialitatea. Intreg personalul care desfasoara activitati in cadrul Filialei ia toate masurile posibile si rezonabile in conformitate cu deontologia si etica profesionala, astfel incat informatiile care privesc beneficiarul sa nu fie divulgate sau facute publice fara acordul persoanei in cauza.
 • Demnitatea umana. Fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii. Toti oamenii sunt tratati cu demnitate cu privire la modul lor de viata, cultura, credintele si valorile personale.

Vrei sa adaugi un comentariu?